DFØs standard for tall

Det blir lettere å lese teksten din om du følger standardene.

Bruk tusenskiller

Bruk mellomrom for å markere tusen, ikke punktum.

Eksempel
Ikke skriv: Skriv:
1.000, 10.000 eller 100000 1 000, 10 000, 100 000 og 1 000 000

 

Skriv små tall med bokstaver

Skriv i hovedsak små tall med bokstaver (gjelder ikke i tabeller)

Med små tall mener vi tall til og med tolv.

Eksempel
tredje gangen
seks bøker
14 dager

 

Unntak er tall med desimaler og prosenttall. Et annet unntak er hvis du vil understreke tallet i setningen. Da kan du skrive det med siffer for å framheve det.

Eksempel
6. januar 2016
06.01.16

 

Skriv årstall fullt ut

For perioder forkorter vi det siste årstallet.

Eksempel
1976
2008
2001–15

 

Dato

Vi skriver dato med en kombinasjon av siffer og bokstaver i løpende tekst.

Vi skriver dato med seks siffer når skrivemåten med bokstaver ikke egner seg, for eksempel i tabeller.

Eksempel
6. januar 2016
06.01.16

 

Klokkeslett

Vi skriver klokkeslett med tre eller fire siffer med punktum mellom time og minutt.

Eksempel
Ikke skriv: Skriv:
11:00 eller 9:30 09.30 eller 9.30

 

Tidsrom

Tankestrek får du ved å holde inne alt-tasten samtidig som du skriver tallene 0150.

For å indikere tidsrom må du enten bruke tankestrek eller skrive «fra» og «til» – husk i så fall å ha med "til".

Streken er en tankestrek, altså ikke bindestrek, og det skal ikke være mellomrom før og etter streken.

Eksempel
Ikke skriv: Skriv:
Lunsj fra kl. 12.00-13.00

Lunsj fra kl. 12.15 til kl. 13.00

eller

lunsj kl. 12.15–13.00

Fra 20. februar-12. april 2016

Fra 20. februar til 12. april

eller

20. februar–12. april 2016

 

Skriv runde tall med bokstaver

(gjelder ikke i tabeller)

Eksempel
hundre tusen kroner
135 000 kroner (ikke rundt tall)

 

Ikke forkort tallord

(gjelder ikke i tabeller)

Eksempel
Ikke skriv: Skriv:
mill. millioner

 

Skriv millioner og milliarder med bokstaver

(gjelder ikke i tabeller)

Eksempel
Ikke skriv: Skriv:
56 000 000 kroner 56 millioner kroner

 

Oppdatert: 1. august 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.