Skrivetips for nett

I tillegg til å skrive et klart språk, er det noen hensyn vi bør ta når vi skriver tekster for nett.

Husk at innholdet alltid skal ha et mål og et budskap som samsvarer med målene for nettstedet og DFØ, og at innholdet er relevant for brukerne og av god kvalitet. Les mer om nettstrategi og kriterier for godt innhold.

Tips 1: Gjør innholdet lett å lese eller «skanne»

Når vi sier at det skal være lett å skanne innholdet, mener vi at det skal være lett å raskt få et overblikk over innholdet på siden. Dette kan vi gjøre ved å:

  • sørge for at den viktigste teksten kommer først: Løs alltid den viktigste brukeroppgaven først.
  • bruke meningsbærende mellomtitler: Mange bruker mellomtitlene i innholdsfortegnelsen på en side for å skanne innholdet. Ved å bruke meningsbærende mellomtitler gjør vi det mulig å få med seg essensen av budskapet uten å lese hele teksten.
  • bruke punktlister, faktarammer eller trekkspill: Disse kan vi bruke for å bryte opp teksten, oppsummere nøkkelfakta eller liste opp innholdet.
  • vurdere å bruke illustrasjoner: Noen ganger kan illustrasjoner gjøre det lettere å forstå innholdet raskt. Men sørg for at illustrasjonene tilfører en verdi for brukeren, og unngå pynt og meningsløse illustrasjoner.

Tips 2: Gjør det lett å finne og navigere i innholdet

Dette kan vi gjøre ved å:

  • skrive en meningsbærende tittel og ingress: Tittel og ingress bør kunne stå alene. Det er også de som blir synlige i interne og ekstern søkemotorer. Etter å ha lest en tittel og ingress, bør man skjønne hva man vil få vite på nettsiden.
  • bruke nøkkelord i teksten: Vi bør være bevisste på bruken av nøkkelord i teksten. For å finne ut hva som er nøkkelord, kan du stille deg selv spørsmålet «hvis jeg var på utkikk etter dette innholdet, hva hadde jeg søkt etter i Google?». Bruk gjerne søkeloggen i nettstatistikken eller ansatte som er i kontakt med målgruppene for innholdet, og spør hvilke ord målgruppen bruker muntlig. Bruk de samme ordene og uttrykkene når du skriver (men ikke så mye at det oppfattes som spam).
  • lage meningsbærende lenketekster: Gode lenketekster forteller hvor du havner før du klikker. 

Tips 3: Gjør innholdet universelt utformet

Med universell utforming mener vi her at våre nettsteder skal kunne benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsevne. Les mer om kravene som stilles til nettsteder på Digdirs nettsider om universell utforming.

Vi sikrer at innholdet er universelt utformet blant annet ved å:

  • bruke riktig oppmerking av mellomtitler og punktliste: Pass på at du bruker overskriftsnivåene (heading 2 og 3 for mellomtitler) og punktliste­oppmerkingen som er definert i publiseringsverktøyet. Dette gjør både at elementene får riktig utseende og at folk som bruker skjermlesere, kan bruke dem til å navigere på siden.
  • skrive alternative tekster for ikke-tekstlig innhold: Når du laster opp et bilde eller en illustrasjon, så må du legge til en alternativ tekst som beskriver motivet på bildet/illustrasjonen. Dette blir lest opp for dem som bruker en skjermleser, og det vises fram om det er tekniske problemer med å vise fram bildet. På DFØs intranett har vi veiledning om å skrive gode alt-tekster.

Få mer veiledning om å sikre at ditt innhold er universelt utformet.

Oppdatert: 19. oktober 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.