Logo

DFØs logo skal brukes i all kommunikasjon utad. Den skaper en helhet for alle fagområdene og tjenestene våre.

Varianter av logoen

Logoen består av symbol og navnetrekk.

Logoen finnes tre varianter: fullt navn eller forkortet navn (DFØ) – i tillegg til engelsk versjon. Innbyrdes proporsjoner og tillatte farger er konstante og må ikke endres.

Tre varianter av DFØs logo
Versjoner av DFØs logo

Logo og farger

For å ivareta identitetens tydelighet bør vi bruke logoen i farger og på hvit bakgrunn.

Hvit logo kan vi bruke på farger fra paletten eller på bilder som skaper ro og god kontrast til logo. Ensfarget eller sort logo skal vi kun benytte for spesialproduksjon (silketrykk, preg, foile etc.)

Åtte visninger av logo som gir god kontrast mot ulike bakgrunner
Logoen på hvit og fargede bakgrunner som gir god kontrast

Logo og avstand

Minsteavstand til andre elementer eller kant av formatet, er 2 x høyden av symbolelement som vist på bildet under. 

To logoer med rammer som viser minimumsavstand rundt logoen
Minimum avstand rundt logoen

Eksempler på feil bruk av logo

Logosymbolet kan kun brukes alene eller som en del av de tillatte logovariantene til DFØ som er gjengitt under «Varianter av logoen». Vi skal for eksempel ikke strekke logoen, endre fonten eller fargen i den, eller endre retning på den. Under ser noen feil du ikke bør gjøre med logoen. 

Du kan heller ikke bruke logosymbolet sammen med navn på enheter, prosjekter, konsepter eller lignende for å danne nye logoer. Dette gjelder uansett om logosymbolet er gjengitt i farger, positivt mot lys bakgrunn eller negativ mot mørk bakgrunn.

Eksempler på feil bruk av logoen: strekke logoen, endre font, ha logo med skygge, endre farge, vinkle logoen, ha dårlig kontrast
Eksempler på feil bruk av logoen

Bruk av DFØs logo i samarbeidsprosjekter

Det forekommer rett som det er at DFØ samarbeider med andre virksomheter om tjenester og løsninger for ulike målgrupper. Eksempler på dette er Kudos som er utviklet i samarbeid med Nasjonalbiblioteket og DSS, og tilskudd.no som er resultatet av et samarbeid med Kultur- og likestillingsdepartementet. Når slike samarbeid skal omtales og profileres kan det være aktuelt å vise frem logoene til samarbeidspartnerne.

For de flatene DFØ eier og kontrollerer selv har vi laget en enkel mal for hvordan slik samprofilering skal løses. Malen viser hvordan størrelsesforholdet skal være mellom prosjektnavnet og logoene til partnerne, og mellom de enkelte logoene. De fleste logoer er ikke utviklet med tanke på å fungere sammen med andre logoer, så vi har valgt å gjengi dem i grått for å unngå en fargerik «salat» der alle sloss om oppmerksomheten med alle andre. Ta kontakt med KOM hvis du trenger hjelp til tilpasning og utforming.

To visninger av oppsett for logo for samarbeidsprosjekter og ett eksempel på bruk
Oppsett med tre og fem samarbeidslogoer og et eksempel på bruk med tre samarbeidslogoer
Hvordan sette opp logoene på riktig måte

Gråfargen i logoene er DFØs gråfarge (#828282) med 40 % svart.

Prinsipper:

  • Navnet på samarbeidsprosjektet kan ha farger, men det skal være gråfarge på samarbeidslogoene.
  • Det skal være lik avstand mellom alle samarbeidslogoene.
  • Logoene er «midtstilt». Det vil si at det helst skal være mer avstand på sidene (e og g) enn mellom logoene (f).
  • Avstanden fra kanten til navnet på samarbeidsprosjektet (d) og fra kanten til samarbeidslogoene (e og g) vil variere med størrelsen på logoene.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kommunikasjonsenheten på e-post kommunikasjon@dfo.no hvis du har spørsmål om logobruk og design.

Oppdatert: 2. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.