Riktig tegnsetting

Det blir lettere å lese og forstå teksten din om du har riktig tegnsetting.

Kommaregler

Det finnes mange kommaregler. Det viktigste er at du bruker komma for å gjøre teksten lettere å lese. Ofte kan du heller sette punktum. Les gjerne en setning høyt for å høre hvor det er naturlig med pauser.

Før vi begynner på kommareglene, bør du vite hva en helsetning og en leddsetning er. En helsetning kan fint stå alene, i motsetning til en leddsetninger som ikke kan stå alene.

Eksempel helsetning
Jeg jobber i DFØ.
Jeg skal huske å sende deg det før onsdag.

 

Eksempel leddsetning
går vi for langt,
som jeg har sagt,
at det ikke er til å ta feil av,

 

Når du har en setning som består av to helsetninger, må du ha komma mellom. Hvis de to helsetningene ikke utfyller hverandre, kan du gjerne sette punktum i stedet. Det er mest korrekt.

Eksempel på setninger som begynner med en leddsetning
Hvis vi ikke skynder oss, rekker vi ikke fristen.
Fordi vi vil fjerne tidstyver, har vi intervjuet alle ansatte.
Om det byr på problemer, er det bare å ta kontakt.
At alle har glemt det, betyr ikke at det er uviktig.

 

Eksempel med punktum
Jeg skal følge opp saken etterpå. Nå skal jeg i et møte.

 

Den greieste kommaregelen er at vi alltid setter komma før «men».

Eksempel
Jeg skulle gjerne kommet, men jeg er opptatt.

 

Når setningen begynner med en leddsetning, setter vi komma. Du skal ikke sette komma når leddsetningen står til slutt (slik som i denne setningen).

  • Slik kjenner du igjen en leddsetning:
  • Den gir ikke full mening alene.
  • Den begynner ofte med: at, når, hvis, om, som, fordi eller for.
  • Den kan ofte erstattes med ett ord (i motsetning til helsetninger).
    Eksempel: Når vi kommer til festen, skal vi danse. = Da skal vi danse.
Eksempel på setninger som begynner med en leddsetning
Hvis vi ikke skynder oss, rekker vi ikke fristen.
Fordi vi vil fjerne tidstyver, har vi intervjuet alle ansatte.
Om det byr på problemer, er det bare å ta kontakt.
At alle har glemt det, betyr ikke at det er uviktig.

 

Eksempel på komma etter innskutt setning
Alle endringene som er gjort i hver av de statlige regnskapsstandardene, finner du i endringsloggen.

 

Du finner alle kommareglene hos Språkrådet.

Semikolon

Ikke bruk semikolon. Nesten ingen bruker semikolon riktig, og det er ingen steder du bruke tegnet.

Skråstrek

Unngå skråstrek i løpende tekst. Forsøk heller å skrive om.

Hvis du bruker skråstrek, skal det være mellomrom mellom skråstreken og alternativene når ett eller flere av alternativene består av flere ord. Det skal ikke være mellomrom hvis alternativene bare er ett ord.

Eksempel
Ikke skriv: Skriv:
kommer/kommer ikke kommer / kommer ikke,
logge på/ logge av logge på / logge av
ja / nei, lønn/ regnskap ja/nei, lønn/regnskap

 

Prosent

(gjelder ikke i tabeller) Bruk bokstaver i løpende tekst, og ikke forkort ordet.

Eksempel
Ikke skriv: Skriv:
% eller pst. prosent

 

Utropstegn

Utropstegn fungerer best når du skal rose noen og etter utropsord.

Eksempel
Ikke skriv: Skriv:
Nei! Hurra!
Lever snarest! Godt jobbet!
Rett lønn til rett tid! God helg!

 

Apostrof

Bruk apostrof bare for å markere eieform i ord som slutter på s, z og x.

Eksempel
Ikke skriv: Skriv:
SPSs område SPS’ område
DFØ’s avdelinger DFØs avdelinger

 

Bindestrek og tankestrek

Tankestrek og bindestrek er to forskjellige tegn med ulike bruksområder. Ofte bruker vi bindestrek der det egentlig skal være tankestrek.

Bindestrek binder sammen til ett ord, eller står i stedet for et utelatt ord.

Eksempel
DFØ-profilen
Stavanger-området
lønns- og regnskapsfeltet

 

Tankestrek får du ved å holde inne alt-tasten samtidig som du skriver tallene 0150.

Tankestrek har flere bruksområder:

  • Den kan markere et innskudd i en setning. Da skal det være mellomrom på hver side av tegnet.
  • Den kan markere et tidsforløp. Da bruker vi ikke mellomrom før og etter tegnet.
  • Den kan markere en strekning. Da skal det ikke være mellomrom før og etter tegnet.
  • Den kan markere et sitat.
Eksempel
Det er – tross motstand underveis – en merkedag.
Lunsj blir servert kl. 12–14
Stavanger–Oslo–Stavanger
– Jeg vil gjerne være med på dette prosjektet, sa han.

 

Oppdatert: 21. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.