Illustrasjoner, ikoner og foto

For å støtte og berike tekstlig innhold kan man benytte foto, illustrasjoner eller ikoner.

Det er mange måter å visualisere budskap på. Her beskriver vi hva det er hensiktsmessig å velge, og hvilke retningslinjer som gjelder. Vår bruk av illustrasjoner som grafisk element er en virkningsfull del av vår identitet. Vi bruker i tillegg andre visuelle virkemidler når det er behov for å tydeliggjøre og fremheve elementer i kommunikasjonen.

Vi har samlet alle DFØs illustrasjoner omtalt på denne siden som vektorfiler i et PowerPoint-dokument og i et Adobe Illustrator-dokument. Dokumentene er tilgjengelig for alle ansatte på kommunikasjonsenhetens sider på intranettet eller ved å kontakte kommunikasjon@dfo.no.

Illustrasjoner

DFØ har utviklet flere identitetsbærende illustrasjoner, tegnet av Elisabeth Moseng. Illustrasjonene er abstrakte oversettelser av vår faglige kompetanse og virksomhet. 

Vi har mange komplekse og tekst-tunge dokumenter og rapporter vi skal formidle på en god måte. Bruk av illustrasjoner bidrar til å tilgjengeliggjøre noe av essensen i innholdet, samtidig som de skaper en tydelig avsenderidentitet. De beriker og tilfører mening til innholdet og kan med fordel benyttes til å bryte opp i lengre dokumenter eller introdusere temaer.

Illustrasjonene er tilgjengelig for nedlasting på intranett og er rettighetsbelagt. Er du usikker på bruksrettighetene, ta kontakt med kommunikasjon@dfo.no.

Visning av tre illustrasjoner

Logoillustrasjoner

Vi har utviklet flere logoillustrasjoner hvor vi bruker logosymbolet vårt i et mer lekent uttrykk. Disse kan vi bruke i ulike sammenhenger og forskjellige flater, for eksempel på rapporter, profilartikler eller på digitale flater. Logoillustrasjonene finnes i profilfargene grønn, rød, gul, lys og mørk blå, i tillegg til hvit og sort. 

Visning av åtte logoillustrasjoner
Eksempler på logoillustrasjoner

Ta kontakt med kommunikasjon@dfo.no hvis du trenger logoillustrasjonene i andre filformater.

Ikoner

Vi bruker ikoner fra Linearicons som vi anbefaler alle å bruke som utgangspunkt der det er hensiktsmessig å støtte innhold med ikoner, for eksempel med tanke på brukergrensesnitt, enklere navigasjon eller der infografikk kan bidra til å forenkle komplekse figurer. 

Hvis det er behov for ikoner som ikke finnes hos Linearicons, skal de tegnes med samme strek, stil og tone som disse. 

Ta kontakt med kommunikasjon@dfo.no for å få tilgang til ikonpakken.

Visning av 16 ikoner i smal stil
Eksempler på ikoner fra Linearicons biblioteket

Fotostil

I de tilfeller vi ikke kan bruke våre faste illustrasjoner, eller når andre hensyn taler for det, kan vi bruke foto for å illustrere eller formidle et budskap mer effektivt. Bruk gjerne farger, komposisjon og tematikk som bygger opp om vår visuelle identitet og våre verdier.

Vi har en egen bildebank med bilder som vi har rettigheter til. Denne er kun tilgjengelig fra DFØs intranett.

Oppdatert: 19. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.