Felles prinsipper for digitale flater

Disse prinsippene sier hvordan vi bør jobbe med digitale flater. Prinsippene gjelder for alle som jobber med og skal utvikle eksisterende eller nye digitale løsninger i DFØ.

1. Koordinert

  • Vi jobber tverrfaglig for å lage de beste løsningene, både på tvers av avdelinger og kanaler.
  • Vi koordinerer oss med de andre i organisasjonen når vi skal utvikle en ny, digital løsning.

2. Digitalt og forenklet

  • Vi vurderer alltid hvordan vi kan bruke teknologi på en måte som gjør det mer brukervennlig for brukerne våre.
  • Vi jobber mot et felles brukergrensesnitt på tvers av digitale løsninger og tjenester for å gi brukerne et sømløst DFØ.
  • Vi har felles løsninger på tvers i organisasjonen for å sikre effektiv ressursbruk.

3. Brukerorientert

  • Vi løser reelle problemer for brukerne.
  • Vi prioriterer brukeroppgaver som gir størst effekt først.
  • Vi brukertester for å sjekke at løsningene våre fungerer etter hensikten.
  • Vi deler brukerinnsikten vi har med hverandre slik at flest mulig får nytte av det vi har lært.
  • Vi bruker metoder fra tjenestedesign som sikrer at brukernes behov blir hørt, forstått og løst, når vi skal utvikle nye, digitale løsninger.
Oppdatert: 3. juli 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.