Råd 4: Gjør innholdet tydelig

Tydelige tekster er enkle å forstå. Innholdet kan være tungt og komplekst, men framstillingen skal være klar og tydelig. Derfor kan alle skrive tydelige og enkle tekster – uansett fagområde.

I hovedsak handler dette om å være presis og konkret. Ikke si det vanskeligere eller lenger enn du må, men heller ikke enklere enn det.

Når du skal skrive enkelt om vanskelige temaer, må språket være aktivt og konkret, og det må være tydelig hvem som er involvert.

Eksempel
Ikke skriv: Skriv:

Det gjøres.

Jeg gjør det.

Noe kommuniseres. Vi kommuniserer noe.
Alt leses. Du leser alt.

 

Beskriv en handling eller noe som skjer (konkret), hvis det er mulig. Unngå å skrive om bare en tilstand eller et fenomen (abstrakt).

Tips

Skriv en tydelig avsender og mottaker inn i teksten

Bruk ord som jeg, vi, oss, du dere og egennavn (Ola, Kari, seksjon for regelverk osv.). Unngå passive verb (se neste punkt) og ord som er abstrakte og må tolkes.

Eksempel
Ikke skriv: Skriv:
Organisasjonen er i utvikling og ønsker ressurser som kan delta i prosessene. Vi vokser og skal ansette en prosjektleder som kan holde orden og gi oss råd mens vi utvikler oss.

 

Bruk aktive verb, unngå passive verb

For å få aktive setninger må vi skrive inn en aktør. I passive setninger må leseren ofte gjette deg til hvem som gjør noe.

Eksempel
Ikke skriv: Skriv:

Det gjøres.

Jeg gjør det.

Noe kommuniseres. Vi kommuniserer noe.
Alt leses. Du leser alt.

 

Unngå substantivering som gjør det tungt å lese

Ord som slutter på -ing og -else, bør du vurdere å bytte ut.

Eksempel
Ikke skriv: Skriv:
Vi vil foreta en vurdering av det innsendte brevet. Vi vil vurdere det innsendte brevet.

 

Unngå å lage egne ord og uttrykk

Si det med enkle ord, slik at du ikke forvirrer leseren.

Eksempel
Ikke skriv: Skriv:
rapportanalyse analyse av rapporten
avdelingsmøterutiner rutiner for avdelingsmøte

 

Vær på vakt mot moteord

Noen ord bruker vi fordi de er populære, selv om de ikke er særlig gode. Tenk deg nøye om før du bruker dem, og pass på at du bruker
dem riktig.

Her ser du eksempler på moteord og forslag til ord som kanskje er nærmere det du egentlig vil si.

Eksempel
Ikke skriv: Skriv:
fokus oppmerksomhet
fremoverlent åpen/nysgjerrig
proaktiv aktiv
i forhold til når det gjelder
metodikk metode

 

Tilpass stil og tone etter situasjonen

Vær formell, personlig eller leken avhengig av situasjonen. Vær spesielt forsiktig med bruk av ironi, overdrivelser og joviale formuleringer.

Eksempel
Ikke skriv: Skriv:
Det er neppe mange virksomheter som vet om utredningsinstruksen. Det er for få virksomheter som kjenner til utredningsinstruksen.
Finnes det noen i hele Norge som kan levere en reiseregning uten å klage? Det kan virke som noen klager unødvendig mye over å måtte levere reiseregning.
Det blir anledning til å delta på sommerfest på angitte tidspunkt. Kjære alle kollegaer, velkommen til sommerfest fredag 2. juni kl. 17. Dette blir gøy!

 

Gå rett på (leserens) sak

Ikke fall for fristelsen til å utbrodere det du er opptatt av. Hold deg til det som er relevant for leseren.

Eksempel
Ikke skriv: Skriv:
DFØ plikter å følge opp endringer i rundskriv, skjema vil derfor bli tilpasset og påkrevd etter utgått frist. Nå endrer vi skjema X for å være i samsvar med endringer i R-115. Husk å bruke oppdatert versjon etter 1. april 2019.

 

Kutt fyllord

Med fyllord mener vi ord som ikke tilfører noe meningsfullt for leserne. En enkel test er å se om teksten beholder betydningen hvis du fjerner ett eller flere ord.

Eksempel
Ikke skriv: Skriv:
på det nåværende tidspunkt
i inneværende år i år
Det som er saken, er at vi må jobbe overtid. Vi må jobbe overtid.

 

Bruk enkle ord

Du framstår ikke som profesjonell, smart eller flink ved å bruke lange, vanskelige eller sjeldne ord. Det tar oppmerksomhet bort fra innholdet i teksten og irriterer som regel leseren. Det er innholdet i teksten som skal gjøre inntrykk.

Eksempel
Ikke skriv: Skriv:
Avvik forekommer ofte i denne tidsperioden Det skjer ofte feil i fellesferien.
Prosessorientering blir gitt av bemyndiget person. Prosjektlederen gir oss en statusoppdatering.

 

Lag et pent oppsett

Det grafiske oppsettet skal hjelpe leseren å orientere seg i teksten. En ryddig tekst gir en god leseropplevelse. Bruk lik font, skriftstørrelse og stil for overskrifter og mellomoverskrifter i hele teksten.

Pass på preposisjonene

Ord som på, for, om, til, av, med, ved, i, under, overfor, i forhold til, ved siden av og i henhold til kaller vi preposisjoner og preposisjonsuttrykk. De har en svært viktig funksjon i språket. De skal angi forholdet mellom de tingene vi snakker om.

Dårlige preposisjonsvalg gjør innholdet i en setning vagt, feil eller logisk umulig. Det ødelegger lesbarheten i en tekst og kan endre betydningen av det du skriver.

«I forhold til» betyr «sammenlignet med».

Mange bruker dette uttrykket feil. Pass på at du bruker det korrekt.

Eksempel
Ikke skriv: Skriv:
I forhold til rapporten vet vi om problemer. Vi vet om problemer i rapporten.
Vi skal gi vurderinger til prosjektet. Vi skal vurdere prosjektetet.

 

Kontrollspørsmål

  • Mister du tråden når du leser gjennom teksten? Da er faren stor for at du skriver utydelig. Skriv om.
  • Se gjennom og stopp opp ved de lengste setningene. Kan du kutte ord, skrive om eller dele opp i to setninger?
  • Skjønner du alle ord og alt som står i teksten? Hvis nei, skriv om.
  • Kan du raskt og enkelt forklare hva du vil si med et tilfeldig valgt avsnitt? Hvis nei, skriv om.
  • Hvis det du forklarte muntlig, er bedre enn det som står i teksten, skriv om.

Se også tips for å skrive for nett.


Oppdatert: 10. november 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.