DFØs språkprofil

I denne språkprofilen finner du både retningslinjer for hvordan vi skal skrive i DFØ, og råd for skrivearbeidet.

Språkprofilen gir deg råd om skrivearbeidet, innføring i de viktigste skrivereglene og føringer der det er flere måter å skrive noe på.

Slik skriver du klart

Slik skriver du riktig

Se også våre skrivetips for nett og andre råd om god og klar tekst.

Bruk språkprofilen aktivt

To personer jobber sammen ved et bord

I DFØ skal vi hele tiden jobbe for å uttrykke oss slik at mottakeren forstår. Våre tekster på nett og i kommunikasjon med kunder og brukere er vårt ansikt utad, og derfor skal skriftspråket vårt være klart og enhetlig.

Språkprofilen gjelder for alt du skriver i jobbsammenheng. Det betyr at du selv har ansvaret for å skrive så klart som mulig slik at kunder og brukere kan forstå alt vi skriver.

Bruk denne språkprofilen

  • når du planlegger tekster, alene eller sammen med andre
  • mens du skriver
  • når du kvalitetssikrer egne eller andres tekster

Det er avgjørende at leseren forstår det du har skrevet. Derfor er det leseren som avgjør om en tekst er klar og tydelig. Spør en kollega om hjelp når du skriver tekster som skal nå mange, er viktige eller er for kunder eller brukere.

Hvis du trenger hjelp til å lese, vurdere eller drøfte teksten din, kan du ta kontakt med språkinstruktøren på arbeidsstedet ditt eller kommunikasjonsenheten.

Lykke til med skrivearbeidet!

En tekst er skrevet i klarspråk dersom mottakerne

  • finner det de trenger
  • forstår det de finner
  • kan bruke det til å gjøre det de skal
sprakradet.no

Kommunikasjonsenheten er ansvarlig for innholdet i språkprofilen. Innholdet ble vedtatt på ledermøtet 23. september 2016 og revidert august 2019.

På intranettet finner du mer informasjon om språk og språkhjelp i DFØ. Der får du også tips om hvordan du skriver i ulike sjangre.

Ta e-læringskurs på Læringsplattformen

Oppdatert: 19. oktober 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.