Redigere blokker

Redigeringsgrensesnittet består av mange ulike blokker hvor du velger en egen separat blokk til alt innhold du legger på siden. Blokkene er tilgjengelige på alle sider, men enkelte er kun beregnet til spesielle sidemaler.

Alle elementer du legger inn, blir en egen blokk. Det vil si at en overskrift er en blokk, et avsnitt med tekst er en blokk, et bilde er en blokk osv.

Legge til blokk

Det er tre måter å legge til en ny blokk på, for eksempel Faktaboks:

 1. Skriv “/fakta” i skrivefeltet der det står "Type / to choose a block".
 2. Klikk på plusstegnet, og velg blokken “Faktaboks“ (om den er synlig).
 3. Klikk på plusstegnet, og søk eller bla fram blokken Faktaboks blant valgene i lista.

Plusstegnet blir synlig til venstre etter alt innholdet, og sammen med en blå linje om du hovrer mellom blokker.

Blokkfane og blokkmeny

Når en blokk er markert, får du informasjon to steder:

 • Blokkfanen – en fane for den markerte blokken i spalten til venstre, der du setter enkelte innstillinger for blokken, slik som visningsmodus
 • Blokkmeny – en menylinje som varierer litt fra blokk til blokk

Blokkmeny

Minimeny med ikoner

Hver gang du markerer blokken, vil blokkmenyen dukke opp. Her ser du menyen for avsnitt/paragraph.

 • Du kan flytte en blokk opp og ned på siden vha pilene opp og ned, eller du kan ta tak i den via de seks prikkene og flytte den rundt.
 • Du kan også kopiere (ctrl-c) eller klippe ut (ctrl-x) en blokk og lime den inn (ctrl-v) et annet sted, eller på en annen side.
 • Skal du slette en blokk, klikker du på de tre prikkene til høyre og velger "Remove block" nederst.

Blokker til bruk på alle sidemaler

Paragraph (avsnitt)

Dette er blokken for vanlige tekstavsnitt i brødtekstfeltet.

Hver gang du klikker ENTER på tastaturet, så oppretter du en ny blokk. (Om du bare begynner å skrive, vil du havne i denne blokken.)

Sett inn blokken ved å klikke på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene, og velg "Paragraph" – eller bare begynn å skrive tekst.

Elementer i blokkmenyen

Minimeny med ikoner
 1. Bytte til overskrift eller kulepunktlise – Under første ikonet kan du velge å bytte til overskrift eller kulepunktliste. (Du kan også bytte tilbake igjen med samme funksjon.)
 2. Flytte avsnitt opp og ned – Videre bortover finner du funksjoner for å flytte avsnittet (blokken) opp eller ned.
 3. Legge lenke under en del av teksten – Du kan legge både intern og ekstern lenke under teksten. Du legger lenke ved å markere teksten som skal ha lenke og klikke på lenkesymbolet.
  • For intern lenke begynner du å skriv navnet på målsiden og klikker på riktig forslag.
  • For ekstern lenke limer du inn full url og klikker på URL-en som vises under for å aktivere den.
 4. Flere funksjoner – Du finner også funksjoner for høyre-/venstre-midtstilt tekst, for fet og kursiv, for å legge inn lenke og en del andre funksjoner knyttet til blokken.
 5. Slette blokken – Du kan klikke på de tre prikkene i menyen og velge Remove Block. Du kan også markere blokken og klikke på "Delete" på tastaturet.
Heading (overskrift)

Vanlige overskrifter til bruk på nettsidene er H2, H3, H4.

Hierarkiet i overskriftene er viktig. Husk derfor alltid H2 før H3 osv. – selv om du syns teksten er stor eller feil av andre grunner.

Ikon for overskrift

Sett inn blokken ved å klikke på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene, og bla frem til "Heading" (overskrift) – eller skriv "/head" i skrivefeltet og velg "Heading" der.

Elementer i blokkmenyen

Minimeny med ikoner
 1. Bytte til avsnitt eller liste – Under det første ikonet kan du velge avsnitt (paragraph), overskrift (heading) eller kulepunktliste. (Du kan også bytte tilbake igjen med samme funksjon.)
 2. Velge overskriftsnivå – Om du klikker på H2, så får du opp valg for H2, H3 og H4.
 3. Flytte opp og ned – Videre bortover finner du funksjoner for å flytte overskriften (blokken) opp eller ned.
 4. Flere funksjoner – Du finner også funksjoner for høyre-/venste-midtstilt tekst, for fet og kursiv, for å legge inn lenke og en del andre funksjoner knyttet til blokken. (Husk at du normalt ikke bruker slike funksjoner for å endre utseende, men følger det som er standard i designet.)
 5. Slette blokken – Du kan klikke på de tre prikkene i menyen og velge Remove Block. Du kan også markere blokken og klikke på "Delete" på tastaturet.
Punktliste (Liste)

Ikon for liste

Sett inn blokken ved å klikke på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene, og bla frem til "Liste" – eller skriv "/liste" i skrivefeltet og velg der.

Minimeny med ikoner
 • Bytte til overskrift eller kulepunktlise – Under første ikonet kan du velge å bytte til overskrift eller kulepunktliste. (Du kan også bytte tilbake igjen med samme funksjon.)
 • Flytte avsnitt opp og ned – Videre bortover finner du funksjoner for å flytte avsnittet (blokken) opp eller ned.
 • Flere funksjoner – Du finner også funksjoner for høyre-/venste-/midtstilt tekst, for fet og kursiv, for å legge inn lenke og en del andre funksjoner knyttet til blokken.
 • Slette blokken – Du kan klikke på de tre prikkene i menyen og velge Remove Block. Du kan også markere blokken og klikke på "Delete" på tastaturet.
Dokument

Dokumenter er filer som er nedlastbare på siden. De kan være i ulike formater som docx, excel, pdf, osv. Dokumenter bor i Media-biblioteket, og vi henter dem fram på de sidene vi vil vise dem.

Før du laster opp dokument

Gi dokumentene korte og informative navn før du laster dem opp i biblioteket. Navnet skal reflektere innholdet slik at du finner dem igjen, og bør ikke inneholde æ-ø-å eller mellomrom eller være unødig langt. Dette er fordi det gir dårligere gjenfinnbarhet på nett og dårligere treff på søk.

Husk også å sjekke dokumentet for tilgjengelighet (intranettet) og å rense (intranettet) det.

Skjermbilde som forteller at du kan laste opp en fil eller velge en fil fra mediabiblioteket

Nytt dokument

 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Dokument" eller begynn å skrive “/dok" og velg “Dokument”
 3. Klikk på Mediabibliotek
 4. Legg til fil ved å velge fil i utforskeren øverst på siden. Du kan ikke hente dokumentet direkte fra Teams eller SharePoint, men må mellomlagre på desktop eller i det vanlige filsystemet.
 5. Sikre deg at dokumentet har et kort og informativt filnavn uten æøå og mellomrom før du laster det inn.
 6. Endre medianavnet slik at det blir godt språk, og ta bort filtypen i navnet etter at du har lastet opp fila.
 7. Lagre og velg. Dokumentet ligger nå markert i Mediaarkivet.
 8. Først når du klikker Insert, vil dokumentet legge seg på siden din.
Skjermbilde som viser feltet der du endrer medianavnet

Dokumenter vises med dokument-type og filstørrelse på siden. Det er ikke mulig å velge en annen visningsmodus. Small er den eneste tilgjengelige i spalten på høyre side.

Erstatte et dokument, redigere undertekst og endre forfatter

Blokkmenyen for en dokument-blokk
 1. Marker dokument-blokken og klikk på blyanten.
 2. Du kan:
  1. Endre navnet på dokumentet
  2. Fjerne og erstatte dokumentet med et annet (denne funksjonen vil erstatte det gamle dokumentet alle steder det er i bruk samtidig som du beholder det opprinnelige filnavnet slik at lenker ikke blir brutt)
  3. Du kan legge til en liten beskrivelse som kommer under navnet i visningen. (som regel ikke nødvendig å fylle inn noe her)
  4. Endre forfatter om en annen redaktør skal "eie" dokumentet.

Slette dokumentet fra siden og fjerne det fra arkivet

Når du skal slette et dokument, må du både fjerne blokken det ligger i, og slette dokumentet under Media. Om du ikke gjør begge deler, vil det gamle dokumentet fremdeles være søkbart f.eks. på Google.

Meny for Innhold der menypunktet Media er uthevet
 • Gå til Media i toppen av siden og søk fram dokumentet.
 • Slett dokumentet (Du må fjerne dokumentet fra alle sider det er i bruk (Se bruk) før du sletter det.)
 • Åpne også sidene hvor dokumentet var i bruk i redigering og slett Dokument-blokken som inneholdt dokumentet.
Under Rediger-feltet kan du velge Slett
Bilde

Bilder er filer som er nedlastbare på siden, de kan være i ulike formater som gif, jpeg, png, osv. Bilder bor i Media-biblioteket og vi henter dem fram på de sidene vi vil vise dem.

Gi bildene korte og informative navn FØR du laster dem opp i biblioteket. Navnet skal reflektere innholdet slik at du finner dem igjen, og bør ikke inneholde æ-ø-å eller mellomrom. Dette er fordi det gir dårligere gjenfinnbarhet på nett.

Skjermbilde som forteller at du kan laste opp en fil eller velge en fil fra mediabiblioteket

Nytt bilde

 1. Sjekk at bildet har et kort og informativt filnavn uten æøå og mellomrom før du laster det opp.
 2. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 3. Bla fram til "Bilde" eller begynn å skrive “/bil og velg “Bilde”
 4. Klikk på Mediabibliotek
 5. Legg til fil ved å velge fil i utforskeren øverst på siden. Du kan ikke hente bildet direkte fra Teams eller SharePoint, men må mellomlagre på desktop eller i det vanlige filsystemet.
 6. Skriv inn alternativ tekst (alt) om bildet ikke er rent dekorelement. Dette er for at blinde og andre som ikke ser bildet, skal få en kort forklaring på hva bildet forestiller.
 7. Kreditering – fotograf/eier må skrives inn der det er opphavsrett som krever det.
 8. Lagre og velg. Bildet ligger nå markert i Mediaarkivet.
 9. Først når du klikker Insert, vil bildet legge seg på siden din.
 10. Du kan nå skrive inn en bildetekst om du vil ha det.

Det er lurt å endre medianavnet ved å åpne bildet ved klikke på blokken.

Skjermbilde som viser feltet der du endrer medianavnet

Bilder kan ligge enten til venstre, høyre eller midtstilt i tekstfeltet. Midtstilt bruker hele bredden, mens høyre og venstre er i 40 % av bredden.

Har du et bilde med liten tekst og/eller mange detaljer? I høyre spalte kan du velge visningsmodus "popup" (i steden for "standard). Da vil du få et forstørrelsesglass som tillater å vise bildet i full størrelse. Størrelsen vil variere ut fra hvor mange piksler det er i originalen – derfor er det viktig at originalen har stor nok oppløsning til å vise stort bilde der det trengs.

Erstatte et bilde, redigere visning og endre forfatter

Når du erstatter et bilde ved å klikke på blyanten og skifte det ut, vil det gamle bildet forsvinne fra Media-arkivet og bli erstattet av det nye. Det er viktig at du sjekker under Media at det ikke er i bruk andre steder, siden det gamle bildet vil bli erstattet alle steder det er i bruk.

Minimeny med ikoner
 1. Marker bilde-blokken og klikk på blyanten.
 2. Du kan:
  1. Endre navnet på bildet
  2. Fjerne bildet fra siden (ikke slette det fra Media)
  3. Erstatte bilde med et annet slik at den nye bildet vil ligge alle steder det gamle var i bruk
  4. Skrive inn kreditering om det er behov for å vise hvem som har opphavsrett til bildet
  5. Endre forfatter om en annen redaktør skal "eie" bildet internt

Legge et nytt bilde i blokken uten å påvirke andre visninger av det gamle

Minimeny med ikoner

Om det gamle bildet er i bruk i andre sammenhenger, må du bruke krysset for Clear media før du henter inn et nytt bilde til blokken.

Slette bildet fra siden og fjerne det fra arkivet

Meny for Innhold der menypunktet Media er uthevet

Om du skal slette et bilde, ikke bare bytte det ut med en ny versjon, må du både fjerne blokken det ligger i, og slette selve bildet under Media. Om du ikke gjør begge deler, vil det gamle dokumentet fremdeles være søkbart f.eks. på Google.

Under Rediger-feltet kan du velge Slett
Video

Våre videoer ligger nå på Vimeo. Når vi skal vise dem på en nettside, legger vi en lenke til videoen i Media-biblioteket. På denne måten "bor" videoene under Media, om enn bare med en lenke videre til Vimeo.

Husk at videoer må være tekstet for å tilfredsstille krav til universell utforming. Dette må være på plass før du publiserer videoen.

Ny video

Skjermbilde som forteller at du kan laste opp en fil eller velge en fil fra mediabiblioteket
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Video" eller begynn å skrive “/vid og velg “Video”
 3. Klikk på Mediabibliotek
 4. Legg til Video via url Lim inn urlen til videoen og klikk på Legg til.
 5. Endre navn om det er nødvendig.
 6. Lagre og velg. Videolenken ligger nå i Mediaarkivet og du ser forhåndsvisning av videoen.
 7. Først når du klikker Insert vil videoen legge seg på siden din.

Video kan ligge enten til venstre, høyre eller midtstilt i tekstfeltet. Midtstilt bruker hele bredden, mens høyre og venstre er i 40% av bredden.

Erstatte en video, redigere visning og endre forfatter

 1. Marker video-blokken og klikk på blyanten.
 2. Du kan:
  1. Endre navnet på Videoen.
  2. Fjerne og erstatte videoen med en annen.
  3. Endre forfatter om en annen redaktør skal "eie" videoen internt.

Slette Videoen fra siden og fjerne den fra arkivet

Om du skal slette videoen, må du både fjerne blokken det ligger i, og slette selve lenken under Media. Om du ikke gjør begge deler, vil den gamle videoen fremdeles være søkbart f.eks. på Google.

Meny for Innhold der menypunktet Media er uthevet
 1. Gå til Media i toppen av siden og søk fram videoen.
 2. Slett Videoen Sjekk at den ikke er i bruk (Se bruk) på noen flere sider før du sletter den.
 3. Åpne siden hvor videoen var i bruk i redigering og slett Video-blokken som inneholdt videoen.
Under Rediger-feltet kan du velge Slett
Trekkspill

Trekkspill viser bare tittel når siden lastes. Du må klikke på tittelen for å åpne feltet. (Dette er skrevet i et trekkspill.)

Teksten "/tre" gir et popup-vindu der du kan velge blokken Trekkspill
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Trekkspill" eller Skriv “/tre og velg “Trekkspill”
 3. Skriv inn en tittel
 4. Du kan sette inn brødtekst, lister og annet innhold som bilder og tabeller i trekkspillet. Skriv kortkommandoen eller klikk på plusstegnet for å sette inn en blokk.

Trenger du flere trekkspill sammen, må du passe på å finne plusstegnet nedenfor den blå linja når du skal legge til et nytt trekkspill.

Lenke til trekkspill og nummerert liste

Om du har behov for å lenke til et trekkspill, kan du legge inn en ID i høyre spalte og lage lenke til den. Du kan også sette nummer på trekkspillene.

For å lenke til trekkspillet fra en annen adresse må du skrive sidens url med anker-ID, for eksempel "#trekkspill1", bakerst.

I blokkfanen kan du sette innstillinger for blokken
Sitat

Vi har to visninger av sitat. Du velger denne blokken når du skal fremheve et utsagn eller en lovtekst. I sitatfeltet har du tilgang til blokkmenyen for vanlig tekst. Det betyr at du kan velge mellom tekst, punktliste og overskrifter, og at du kan legge lenke på tekst.

Minimeny med ikoner
Teksten "/sit" gir et popup-vindu der du kan velge blokken Sitat
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Sitat" eller Skriv “/sit" og velg "Sitat".
 3. Begynn å skrive i sitatfeltet.
 4. Du kan også legge inn referanse eller en lenke til en lovtekst nede til høyre.
 5. Velg stil på sitatet ditt i høyre spalte og om det skal være standard eller lovtekst.
I blokkfanen for Sitat kan du velge mellom to stiler
Faktaboks

Faktaboks kan enten ligge i full bredde, til venstre eller til høyre i teksten, som her:

Skjermbilde som viser vanlig tekst til venstre og en tekst med ramme rundt til høyre

Du har tilgang til blokkmenyen for vanlig tekst. Det betyr at du kan velge mellom tekst, punktliste og overskrifter og at du kan legge lenke på tekst.

Minimeny med ikoner
Teksten "/fa" gir et popup-vindu der du kan velge blokken Faktaboks
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Faktaboks" eller Skriv “/fa" og velg "Faktaboks".
 3. Begynn å skrive i faktaboksen. Overskrift er frivillig, den kan godt stå tom.
Ekstern lenke

Ekstern lenke er primært for å legge lenker til andre nettsider. Skal du lage lenke til en side med anker, kan du også bruke denne blokken (for at siden skal åpnes på et bestemt sted eller i et trekkspill).

Teksten "/eks" gir et popup-vindu der du kan velge blokken Ekstern lenke
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Ekstern lenke" eller Skriv “/eks" og velg "Ekstern lenke".
 3. Skriv inn lenketeksten i blokken og lim inn url under egenskapene for blokken i høyre spalte på siden.
 4. Du må klikke på globusen for å aktivere urlen.
 5. For å få pil eller dør ut må du aktivere "Vis les mer" og "Ekstern lenke".
 6. Skal du legge en intern lenke der i stedet, må du begynne å skrive navnet på målsiden og klikke på riktig valg i stedet for å lime inn url.
I blokkfanen kan du legge inn URL og sette på lenkepil for lenke og markør for ekstern lenke
Innholdsreferanse (funksjon for interne lenker)

Innholdsreferanse viser interne sider med tre valgfrie visninger. Visningen varierer litt ut fra hvilken innholdstype som er målsiden. Ved visning av verktøy vil det komme en automatisk krysskobling mellom kilde- og målsiden. Blokken kan brukes både separat og i gruppe i en manuell liste.

Teksten "/inn" gir et popup-vindu der du kan velge blokken Innholdsreferanse
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Innhold referanse" eller Skriv “/inn" og velg "Innhold referanse".
 3. Du klikker på "Velg innhold å lenke til"
 4. Du får opp et søkebilde hvor du kan søke på tittel eller filtrere på innholdstype (mal) eller begge deler.
Todelt boks der det til venstre står "Velg innhold å lenke til"
Skjermbilde som viser at man får opp et visst utvalg om man søker opp tittel og velger type

Visning

Du velger visning i blokkfanen i høyre spalte:

 1. Ved Large får du overskrift, ingress og variabel metadata ut fra innholdstype.
 2. Ved Medium får du overskrift og ingress.
 3. Ved Small får du bare lenke med overskrift på målsiden.
Tabell (for enkle tabeller)

Tabell har begrenset mulighet for formattering. Det er et UU-krav å ha enten overskrift eller overskriftsrad. I vanlig bruk er det overskriftsrad som er det riktige for at tabellen skal være lesbar for blinde.

OBS! Lim aldri inn en tabell fra Word. Sett den opp fra bunnen av i Drupal.

Teksten "/tab" gir et popup-vindu der du kan velge blokken Tabell
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Tabell" eller Skriv "/tab" og velg "Tabell".
 3. Velg ev. antall kolonner og rader og klikk på Create Table.
 4. Du får nå opp en tabell som du kan skrive i og endre på.

Blokkfane i høyre spalte

 1. Begynn gjerne med å sette Overskriftsrad. Den legger seg over resten av innholdet.
 2. Velg om du skal ha striper eller ikke.
 3. Ved behov kan du gjøre tabellen ekstra bred, du kan låse cellene til lik størrelse og du kan sette inn en bunnlinje i tabellen (dette er frivillig).
I blokkfanen for Tabell kan du sette innstillinger for utforming

Blokkmenyen

I blokkmenyen kan du endre visning, plassering, antall rader og kolonner og om skriften skal være høyre, venstre eller midtstilt. Caption er unødvendig når du har satt overskriftsrad (Header section).

Når du lager en enkel tabell, får du opp en blokkmeny over arbeidsfeltet

Forvaltning av tabellen

Skal du redigere en tabell, må du huske på å fjerne eventuell formatering før du limer inn oppdatert innhold. Bruk gjerne Notisblokk eller tilsvarende til dette. Det er også mulig å høyreklikke når du skal lime inn tekst, og velge "lim inn ren tekst".

Avansert tabell (Migrerte tabeller er av typen avansert)

Har du behov for en tabell med mer spesifikke funksjoner, må du sette inn en avansert tabell. Dette er en gjenbrukbar blokk som du kan vise på flere sider uavhengig av hvor du laget den.

Spør gjerne redaktør før du setter i gang med en avansert tabell. Mister du en tabell fra siden, så ikke lag en ny, men spør om hjelp til å finne den igjen.

Ekstra muligheter i en avansert tabell er blant annet:

 • bilder i celler
 • lenker
 • farge eller symbol i celler for risikomatriser o.l. (grønn-gul-rød)
 • både overskriftrad og kolonne
 • selvstendig id som kan hentes fram og redigeres under egen fane for gjenbrukbare blokker under Innhold
Blå boks med to felt: Add table og Use existing table
Egenskaper for tabell redigeres i egen boks
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Advanced Table" eller Skriv "/adv" og velg det samme.
 3. Klikk på Add table for å lage en ny tabell, se figur. (Du kan også hente fram en som finnes fra før.)
 4. Skriv inn navn på tabellen som gjør at du finner den igjen om du må søke den fram.
 5. Nå kan du legge til tabell i redigeringsvinduet for avansert tabell. Klikk på tabellikonet.
 6. Nå får du opp egenskaper, se figur. Velg antall rader og kolonner, og velg overskrifter. Du kan også skrive inn tittel og sammendrag om du vil det (frivillig). Klikk OK.

Nå har du opprettet en tabell.

For å redigere videre i den må du ha markøren i tabellen.

Redigeringsmeny med mange ikoner for ulike funksjoner

Du kan velge stil og alle de andre valgene i editoren.

Ved å høyreklikke i tabellen kan du sette egenskaper på cellenivå

Skal du sette egenskaper på cellenivå, må du ha markøring i cellen og høyreklikke. Da kan du sette inn, fjerne eller endre egenskaper.

Kort: Stort, Medium, Lite, Knapp

Kort brukes til å fremheve innhold og har som regel lenke til en annen side. De hører mest hjemme på en landingsside/temaside hvor du skal loses videre til annet innhold. Du bør bruke kort og farger med måte, slik at fokus på kortene ikke overskygger annet viktig innhold når du bruker dem på en informasjonsside.

Teksten "/kor" gir et popup-vindu der du kan velge blokkene Kort-stort, Kort-lite, Kort-medium og Kort-knapp

Sette inn kort

 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Kort" eller Skriv “/kor" og velg riktig kort.
 3. Du kan sette bakgrunnsfarge og pil/ekstern lenke på alle kort.
 4. Sett inn URL eller søk fram målsiden i høyre spalte som beskrevet under Ekstern lenke lenger opp i veiledningen.

Stort kort

Stort kort kan ha bilde eller video, tittel og ingress. Det er også mulig å legge på farge. Ved full bredde vil bildet ligge ved siden av et tekstfelt. Ved mindre visninger (og skjermer) vil bildet ligge over teksten.

 1. Skriv inn tittel osv. i feltene der du vil ha tekst. Det er ikke påbudt å fylle ut alt.
 2. Velg visningsmodus Standard eller Popup i høyre spalte.
 3. Sett inn bilde ved å klikke på bildefeltet. Du henter videre inn bilde eller video som beskrevet under blokkene for Bilde eller Video lenger opp i brukerveiledningen.
 4. Bildet bør være i størrelsesforhold 450x250, som vist.
Redigeringsbildet for Stort kort forteller at bildet til venstre skal være 450x250, og du kan legge til tittel og ingress til høyre

Medium kort

Medium kort har tittel og ingress. Du kan sette på farge og piler.

Redigeringsbildet for Medium kort forteller at du kan legge til tittel og beskrivelse

Lite kort

Lite kort har bare tittel. Du kan sette på farge og piler.

Redigeringsbildet for Lite kort forteller at du kan legge til tittel

Kort Knapp

Dette kortet har litt mindre fonter og luft. Det er mer beregnet på når vi setter inn et kort i nær forbindelse med brødteksten, som ikke dominerer så mye som de andre kortene.

Kortet har felt for tittel og beskrivelse, og du kan sette på piler, men du kan ikke sette farger på dette kortet.

Redigeringsbildet for Kort Knapp forteller at du kan legge til tittel og beskrivelse
Manuell liste (lenker og dokumenter)

Du bruker manuell liste når du har behov for å vise lenker eller dokumenter i liste, og selv vil velge ut hva som skal ligge i lista, for eksempel en liste over eksterne nettsider eller en liste med litt ulikt innhold.

Du legger egne blokker med innhold i lista, og du velger om du vil ha stor, medium eller liten visning for innholdet. Husk at blokken "Ekstern lenke" bare har liten visning, så bruker du denne sammen med andre blokker, bør du velge "Small" for hele lista.

Teksten "/man" gir et popup-vindu der du kan velge blokken Manuell liste
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Manuell liste" eller Skriv “/man" og velg "Manuell liste".
 3. Lista kan ha tittel, men det er frivillig å fylle inn. (Om du trenger å vise den i innholdsfortegnelse må du legge en egen tittelblokk over selve lista.)
 4. Klikk på plusstegnet for å legge til innholdsblokker i lista. Du kan velge mellom "Ekstern lenke", "Innholdsreferanse" eller "Dokument".
Innholdsblokker for Manuell liste
Automatisk liste (lenker og dokumenter)

Automatisk liste kan hente ut nyheter og annet innhold og vise disse i en dynamisk liste som automatisk oppdateres når nytt innhold blir publisert.

Teksten "/aut" gir et popup-vindu der du kan velge blokkene Automatisk innhold liste og Automatisk eksternt innhold liste
 • Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 • Bla fram til "Automatisk liste" eller Skriv “/aut" og velg "Automatisk liste".
 • Lista kan ha tittel, men det er frivillig å fylle inn.
 • Resten av innholdet i den automatiske lista velger du under blokk-egenskapene i høyre spalte. Du kan velge kategorier fra taksonomien som er satt opp for nettstedet.

Eksempelet under er fra anskaffelser.no:

 • Type (Her er det valgt "verktøy".)
 • Visningsmodus (Her er det valgt "Large", dvs overskrift, ingress og metadata.)
 • Global taksonomi (Her er det valgt "Klima og miljø".)
 • Emneord (Her er det tomt, siden det ikke er en aktuell kategori for verktøy.)
 • Verktøytype (Her er det valgt "Eksempler".)
 • Limit items (Her er det valgt å vise 5.)
 • Use pager (Her er det satt aktiv. Det betyr at det kommer en paginering når det er mer enn valgt antall visninger totalt.)
 • Order By (Her velger du om du sorterer etter siste publisert eller tittel.)
 • ASC/DESC bestemmer om du sorterer oppover eller nedover.
I høyre spalte kan du sette innstillinger. I venstre spalte ser du utformingen av dine innstillinger.
Automatisk liste for eksternt innhold

Automatisk eksternt innhold liste kan hente ut kurs eller annet innhold fra dfo.no og vise disse i de andre portalene i en dynamisk liste som automatisk oppdateres når nytt innhold blir publisert.

Teksten "/aut" gir et popup-vindu der du kan velge blokkene Automatisk innhold liste og Automatisk eksternt innhold liste
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Automatisk eksternt innhold" eller Skriv “/aut" og velg "Automatisk eksternt innhold liste".
 3. Lista kan ha tittel, men det er frivillig å fylle inn.
 4. Resten av innholdet i den automatiske lista velger du under blokk-egenskapene i høyre spalte. Når du velger Type vil resten av skjemaet tilpasse seg dette valget.

Eksemplet under er fra anskaffelser.no.

 • Type (Her er det valgt "kurs".)
 • Visningsmodus (Her er det valgt "Large", dvs overskrift og metadata.)
 • Limit items (Her er det valgt å vise 10.)
 • Use pager (Her er det satt aktiv. Det betyr at det kommer en paginering når det er mer enn valgt antall visninger totalt.)
 • Order By (Her velger du om du sorterer etter siste publisert eller tittel.)
 • ASC/DESC bestemmer om du sorterer oppover eller nedover.
I høyre spalte kan du sette innstillinger. I venstre spalte ser du utformingen av dine innstillinger.
Kontaktinfo og kontaktpunkt

Kontaktpunkt i bunnen av siden

Trekkspill med blå ramme for å legge til kontaktpunkt

Du legger normalt til kontaktinfo nederst på siden ved å velge kontaktpunkt eller kontaktperson under fanen for Kontaktpunkt i høyre spalte.

Teksten "/kon" gir et popup-vindu der du kan velge blokken Kontaktinfo

Kontaktinfo-blokken

Om du har behov for å legge kontaktinfo i forbindelse med brødteksten og skrive litt opplysninger rundt, eller du vil lenke til eksterne kontakter, så bruker du blokken for kontaktinfo i stedet.

Kolonner

Kolonner kan du sette inn når du har behov for å dele brødtekstfeltet i flere kolonner, for eksempel for å legge inn kort ved siden av hverandre. Dette er mest aktuelt på landingssider som i utgangspunktet har bredere hovedfelt.

Teksten "/kol" gir et popup-vindu der du kan velge blokken Kolonner.
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Kolonner", eller skriv “/kol" og velg "Kolonner" (eller Columns).
 3. Du kan velge to eller tre spalter og ulike bredder. Prøv det fram. Det er ikke alltid så lett å legge ulike blokker parallelt i kolonner.
 4. Det er også mulig å legge til en ekstra kolonne om du f.eks. vil ha 4 knapper på rad. Det gjør du etter at du har satt inn blokken. Det gjør du ved å klikke på plusstegn mellom kolonnene.

Blokker for spesielle behov

Sette inn et avstandsfelt (Spacer/Mellomrom)

Om du trenger ekstra luft, kan du bruke "Spacer"-blokken, for eksempel om to blokker kommer i konflikt med hverandre og visningen blir uheldig.

Teksten "/mell" eller "spa" gir et popup-vindu der du kan velge blokken Mellomrom eller Spacer.
 1. Klikk på plusstegnet som dukker opp mellom blokkene.
 2. Bla fram til "Spacer" eller Skriv “/spa" og velg "Spacer".
 3. Du kan dra høyden på feltet opp og ned ved å ta tak i sirkelen i midten.
Redigeringsbildet for Spacer er en blå firkant med en liten blokkmeny.
Iframe embed og Custom HTML (visning av Tableau)

Du kan bruke begge blokkene over til å legge inn Tableau visning på nettsiden. Fremgangsmåten er litt ulik.

Iframe embed

 • Du setter inn blokken Iframe embed.
 • Gå til visning i Tableau Public og velg Share og kopier embed lenken.
 • Lim inn embed lenken i feltet i blokken.legg til ?:showVizHome=no&:embed=true i samme feltet rett etter lenken.
 • Du kan sette sidehøyde og bredere visning av Iframe-feltet ved å velge dette under Blokk-fanen til høyre i redigeringsvinduet.
Ikon for iFrame embed
Blå boks der du limer inn lenke til innholdet du vil vise. Velg Embed-knapp til høyre.

Custom HTML

 1. Du velger blokken som heter Tipasset HTML.
 2. Kopier Embedkoden fra Tableau i stedet for lenken og lim den inn i feltet som heter "Skriv HTML. 
 3. Velg forhåndsvisning og se om du får opp bildet.

Om du trenger avstand mellom iframen og annet innhold, kan du legge inn blokken for mellomrom.

Teksten "/til" gir et popup-vindu der du kan velge blokken Tilpasset HTML.
Blokkmenyen har felt for forhåndsvisning.
Teksten "/mell" eller "spa" gir et popup-vindu der du kan velge blokken Mellomrom eller Spacer.

Avansert

Det er også mulig å legge kode for denne "div"-en rundt scriptet:

<div class="wp-block-rm-iframe-embed iframe-embed-wrapper is-large">{script her}</div>

Horisontale faner med innhold under (Tabs)

Visning av innhold under faner, for eksempel stadier i en anskaffelsesprosess.

 1. Du setter inn blokken tabs block
 2. Du klikker på pluss og legger til så mange faner du trenger. Fyll inn tittel på fanene.
 3. Nå kan du legge innhold under de ulike fanene, for eksempel en automatisk liste som i eksemplet under.
Faner vises som faneark der en aktive fanen har mørkeblå topp.
Tidslinje (Timeline)

Tidslinjen er horisontal med pilfelt for hvert periode og tidsmarkører over. For hvert periode kan du legge inn tekster og lenker. Du kan velge hvor mange trinn du vil ha, hvor du vil utheve innhold og om du vil vise varighet på periodene. Du vil også bare se innhold i felter hvor dette er fylt ut. Prøv gjerne om den egner seg til ditt bruk.

Tidslinje består av blå pilformede felt med markører for tidspunkter over.
Skilletegn

Setter inn en horisontal strek som skilletegn i brødtekstfeltet.

Mathjax (Til å legge inn formler)

Spesiell funksjon for å vise formler på siden. Har du behov for å vise en formel, så prøv deg fram her.

Code

Til bruk når du skal vise kode på nettsiden, for eksempel i en veiledning som viser informasjon for utviklere.

Blokker som kun skal brukes på framsiden og landingssider

Forsidekort

Spesielle kort til bruk på forsiden og landingssider. Redigeres som andre tilsvarende kort.

Cover

Funksjon for det brede feltet som kan vises på landingssider. For at feltet skal bli bredt, må du skrive "Wide" i feltet som heter "Avansert" i høyre spalte.

Klikkbart prosesskort (Card Process)

Prosesskort er et spesielt kort som kan vise en prosess på en landingsside. Du kan bare hente fram en faktisk prosess, og ikke bruke kortet til å vise en tenkt prosess. Du kan skrive inn overskrift og sette bakgrunnsfarge på kortet.

Avlangt blått felt med hvite pilformede felt med tekst
Bildekarusell (Carousel)

Du setter først inn blokken som heter Carousel, så legger du til en Slide for hver visning.

Lyseblått felt med grått felt for bilde til venstre og felter for å legge til tekst til høyre
 1. Fyll inn tekst for hver "Slide" som overskrift, tittel og beskrivelse.
 2. Legg til bilde fra Media ved å klikke på plassholder for bilde.
 3. Du kan endre rekkefølge på "slidene" i etterkant med pil opp eller ned.
Oppdatert: 4. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.