Skal du utvikle digitale løsninger for DFØ?

Alle våre eksterne, digitale kanaler og flater skal som hovedregel følge prinsippene og retningslinjene i DFØs designprofil. DFØ skal fremstå enhetlig og samordnet. DFØs designprofil forvaltes av kommunikasjonsenheten.

Felles prinsipper for digitale flater

DFØ har vedtatt felles prinsipper som sier hvordan vi bør jobbe med digitale flater. Prinsippene gjelder for alle som jobber med og skal utvikle eksisterende eller nye digitale løsninger i DFØ.

Rammeverk i Figma

Skal du lage en ny løsning for DFØ, eller justere på en eksisterende, skal du bruke designprofilen som utgangspunkt. DFØ bruker Figma, et verktøy for redigering av vektorgrafikk og sette opp prototyper.

I Figma har vi utviklet et rammeverk hvor du finner design på de ulike komponentene vi bruker på nettstedene våre, for eksempel oppsett for lister, knapper, skjemaelementer, trekkspill og bokser. Disse kan du enkelt gjenbruke når du skal videreutvikle dagens løsninger eller utvikle nye digitale løsninger.

Pass på at de som jobber med design og utvikling får tilgang til rammeverket i Figma fra starten av. Ta kontakt med kommunikasjon@dfo.no for tilgang og andre spørsmål knyttet til designprofilen.

Unntak til designprofilen

Helt unntaksvis kan det være tilfeller der det er hensiktsmessig å skille utseende fra DFØs visuelle identitet når vi utvikler en løsning. Et slikt avvik skal begrunner i forkant og gi en tydelig gevinst. Ta kontakt med kommunikasjon@dfo.no hvis du mener løsningen skal avvike fra DFØs designprofil.

Det kan også være tilfeller der det er uforholdsmessig ressurskrevende å tilpasse utseendet til en eksisterende løsning på grunn av begrensninger for utforming og stiler. Hvis du skal ta i bruk eller forvalte en slik løsning starter du alltid med å kartlegge mulighetene i løsningen. Hvor mye kan vi selv styre i frontend? Hvis det meste er låst til tredjeparts retningslinjer er det viktig å sikre at de elementene vi kan benytte fra oss gjengis riktig og i tråd med retningslinjene for bruk av DFØs identitet.

Bruk av logo

Som oftest har vi mulighet til å laste opp egen logo i tredjeparts systemer. Da er det viktig å sikre at den skaleres riktig og har god nok oppløsning. Bruk alltid logofilene som ligger på nettsiden vår.

Bruk av farger og skrifttyper

Der vi kan benytte våre farger og/eller skrifttyper i løsningen, bør vi sterkt vurdere å gjøre det dersom slik bruk fungerer i konteksten av løsningen.

Bruk av illustrasjoner og ikoner

Hvis det er mulig å bruke tilpassede illustrasjoner eller ikoner/symboler i løsningen, har vi egenutviklede og innkjøpte illustrasjoner og ikon-pakker som vi fortrinnsvis bør benytte. I de tilfeller der vi har behov for å utvikle nye illustrasjoner eller ikoner, skal disse gjøres tilgjengelige for gjenbruk i andre sammenhenger, og vi må sikre hensiktsmessige bruksrettigheter. Deling og gjenbruk er effektiv ressursbruk!

Bruk av komponenter

Hvis vi har tilgang til å påvirke utseendet i noen av komponentene i tredjeparts løsning, skal det som hovedregel baseres på vårt designrammeverk. 

Dersom rammeverket ikke har komponenter som dekker bruksområdet, skal vi se om det samme behovet er løst i andre av våre tilpassede grensesnitt/løsninger. Hvis vi utvikler nye komponenter, vil vi vurdere om disse skal legges inn i det eksisterende rammeverket.

Oppdatert: 19. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.