Roller og arbeidsflyt

Når de ulike rollene skal samhandle på nettsidene, krever det en arbeidsflyt rundt funksjoner du ikke har tilgang til, eller hvor du trenger sende videre for vurdering eller godkjenning.

Roller

Skribent (contributor)

Bruker med begrensede muligheter. Kan se og endre eget og andres innhold, men i hovedsak ikke opprette nye sider eller publisere innhold.

 • Kan se og redigere både publisert og upublisert innhold fra andre med unntak av Landingssider
 • Kan opprette og publisere Frister
 • Kan opprette Kundenotat
 • Kan sende forespørsel om ny side
 • Kan sende til godkjenning
 • Kan legge til bilde i toppen av siden
 • Kan skjule/vise undernavigasjon
 • Kan endre forfatter
 • Kan avpublisere sider
 • Har tilgang til innsendt feedback og språktellingsrapporter
 • Kan laste opp, endre og slette innhold i media (dokumenter, bilder og video)
 • Har tilgang til Gjenbrukbar blokk
 • Ser advarsel for 404-feil på sider i redigering
Fagredaktør (author)

Har rett til å opprette og publisere utvalgte innholdstyper. Kan i tillegg til punktene under Skribent utføre følgende:

 • Kan opprette, redigere og publisere innholdstypen "Avtale"
 • Kan redigere og publisere innholdstypen "Informasjonsside"
 • Kan redigere og publisere innholdstypen "Landingsside" dersom du selv står som redaktør
 • Kan se alle profiler og legge til kontaktperson
 • Kan se liste over alle sider med videoer
 • Kan sette inn kategorisering fra Global taksonomi
Redaktør (editor)

Bruker med rettigheter for vanlig innholdsproduksjon. Kan ikke endre taksonomien.

 • Kan opprette alle typer sider
 • Kan publisere og avpublisere innhold
 • Kan sende side til godkjenning
 • Kan stå som ansvarlig redaktør i redigeringsfeltet og sende "Endring påkrevd" til forfatter av siden
 • Kan legge til felt fra taksonomien under "Kategorisering"
 • Kan legge til kontaktpunkt
 • Kan sette publisering fram i tid (tidsplanlegging)
 • Kan legge til bilde i toppen av siden
 • Kan plassere sider i menyen
 • Kan skjule/vise undernavigasjon
 • Kan endre forfatter
 • Har tilgang til innsendt feedback og språktelling rapporter
 • Har tilgang til rapporter for døde lenker, ingen tilgang-feil og side ikke funnet (404)
Administrator (admin)

Har fulle rettigheter til å administrere, opprette, redigere og slette nettsidene og funksjoner rundt.

De fleste får tilgang som Skribent.

Arbeidsflyt

Nye henvendelser går normalt til Jira for fordeling mellom tilgjengelige redaktører. (Videre arbeidsflyt foregår i Drupal eller Jira ut fra valgene under.)

Arbeidsflyt går i hovedsak mellom Skribent (eller Fagredaktør) og Redaktør/Administrator. Det går også an å sende en side på flyt mellom redaktører og administratorer. For rollen fagredaktør er det ikke satt opp noen egen arbeidsflyt – det blir mer likt skribent.

Er det noe du trenger hjelp til, eller lurer på rundt nettpublisering, så er adressen nettredaksjon@dfo.no.

Skribent vil opprette en ny side

Skribent vil gjerne ha opprettet en ny side. Husk å beskrive behovet i forespørselen, særlig om vi har tilstøtende innhold fra før.

 1. Skribent logger inn i Drupal og sender forespørsel om ny side.
 2. Redaktør finner forespørselen i Jira og behandler den.
 3. Redaktør vurderer behov for ny side og oppretter siden og setter saken til under arbeid eller ferdig i Jira.
  • Redaktør setter seg selv som ansvarlig redaktør om han vil følge saken videre i Drupal.
  • Redaktør lar Ansvarlig redaktør feltet stå tomt om han vil at neste henvendelse fra Skribent skal gå til Jira for fordeling.
 4. Skribent får melding fra Jira om at saken er behandlet. Her kan Redaktør skrive inn en melding og lenke til siden samtidig.
 5. Skribent åpner den nye siden i Drupal og redigerer innholdet til han er fornøyd. Da vil siden ligge lagret som KLADD.
 6. Skribent sender til godkjenning med en liten beskjed om hva han har gjort og ønsker skal skje videre.
 7. Redaktør ser på saken og gjør én av følgende:
  1. Publiserer saken. Setter Jira-sak til "løst". Skribent får e-post med varsel om status for Jira-saken.
  2. Ønsker endringer og sender Endringer påkrevd. (Her sendes det en e-post til den som sist sendte saken til godkjenning uavhengig av hvem som står som forfatter på siden.) Skribent vil få en e-post og kan jobbe videre med saken og sende inn Til godkjenning på nytt.
Skribent vil redigere på eksisterende innhold

Slik er saksgangen når en Skribent vil redigere på en eksisterende side. Siden kan være publisert eller upublisert, og skribenten behøver ikke være forfatter av siden.

 1. Skribent åpner siden i redigeringsvisning, gjør endringer, og lagrer utkastet, som blir en ny KLADD.
  1. Skribent kan redigere videre på KLADDEN til han er fornøyd. Når du skal redigere en KLADD på en eksisterende side, må du sjekke at du har SISTE VERSJON oppe.
  2. Skribent kan sende Til godkjenning med en liten merknad om hva som er endret på siden.
  3. Skribent kan fylle inn Ansvarlig redaktør om han allerede har en dialog med en bestemt redaktør som skal godkjenne siden.
 2. Redaktør mottar henvendelse gjennom Jira – eller direkte på e-post om han er satt som Ansvarlig redaktør.
  1. Redaktør godkjenner saken.
  2. Redaktør sender tilbake med Endring påkrevd. Da vil det gå en e-post til den Skribent som sendte saken Til godkjenning, uavhengig av hvem som står som forfatter på siden.
Redaktør vil starte en arbeidsflyt
 1. Redaktør ser behov for endringer på en side, eller vil ha noen til å gjøre endringer på en nyopprettet side.
  1. Redaktør oppretter en side eller gjør eventuelle endringer på siden.
  2. Redaktør setter seg selv som Ansvarlig redaktør.
  3. Redaktør setter den som skal motta meldingen som Forfatter av siden.
 2. Redaktør Sender Endringer påkrevd med en liten melding om hva som er saken.
 3. Varsel blir sendt på e-post til den som står som Forfatter av siden.

Viktig informasjon for redaktør og administrator

 • Når du skal se en forhåndsvisning av en KLADD på en eksisterende side, må du sjekke at du har SISTE VERSJON oppe.
 • Du kan se alle sider som ligger Til godkjenning under Innhold/moderert innhold i toppmenyen.
 • Når en Skribent starter en arbeidsflyt, er det han som får varsler og meldinger i saken, og ikke den som står som Forfatter om det ikke er samme person.
 • Når du setter Ansvarlig redaktør, går arbeidsflyten direkte og ikke til Jira.
 • Når Redaktør endrer tilstand fra Publisert til Endringer påkrevd, vil det sendes varsel til forfatter av saken. Forfatter er den brukeren som er definert under Forfatterinformasjon på siden.
 • Slik det er satt opp nå, går det ikke melding tilbake til Skribent når en side publiseres. Det går derimot melding fra Jira til Skribent når Redaktør setter saken til ferdig.
Oppdatert: 18. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.