Språkvalg i DFØ

Informasjon om nynorsk, valg av konservativ eller moderne form og bruk av norske og engelske begreper

Nynorsk i DFØ

Det er mange valgfrie former på nynorsk, og vi skal velge den formen som ligger tettest opp mot bokmål. Det er først og fremst fordi det er lettest for flest mulig lesere å forstå og enklest å praktisere.

I staten skal både bokmål og nynorsk være representert med minst 25 prosent, ifølge målloven. I praksis betyr det at noen rapporter, nyhetsbrev, kundenotat og nettsidetekster skal være på nynorsk. Kommunikasjonsenheten har det overordnede ansvaret for at vi følger målloven.

Les mer på intranettet: Nynorsk i DFØ (sharepoint.com) (kun intern adgang)

Moderne eller konservativ form

Språket er i stadig utvikling, og en del ord har flere, godkjente skrivemåter. Det er skjemmende for en tekst med inkonsekvent stil. For at DFØ skal ha en mest mulig enhetlig, språklig stil, anbefaler vi at alle velger den mest moderne formen av et ord der det er flere mulige skrivemåter.

Eksempel
Ikke skriv: Skriv:
frem fram
sammenligne sammenlikne
hverken verken
tape teip

 

Norske og engelske begreper

Vi skal ikke bruke engelske begreper når vi har gode ord for det samme på norsk.

Eksempel
accounting regnskap
agenda dagsorden, saksliste
backlog etterslep
benchmark referansenivå, -verdi, styringsmål
brainstorming idedugnad, idemyldring
branding merkevarebygging
governance styring, styresett
handout støtteark
hashtag emneknagg
impact effekt, påvirkning
interface brukergrensesnitt
newsfeed nyhetsvarsling, nyhetsstrøm
onboarding ombordstigningsprogram (for nyansatte)
online tilkoblet, oppkoblet
pitch forslag, innsalg
streaming strømming
stakeholder interessent
support brukerstøtte, støtte
teambuilding lagbygging
turnover gjennomtrekk, utskifting
understatement underdrivelse
workshop arbeidsmøte, arbeidsseminar, verksted

 

Oppdatert: 7. august 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.